wicca and all things awesome -

Tarotläggning

Många andra har skrivit om tarot på sina bloggar och det är ju inte annat än att man blir inspirerad! Jag är en lättsuggesterad människa. ;)

Med så mycket nytt på gång (jag har nu fått en provanställning som börjar på tisdag) ville jag dra tre kort som råd/hänvisning för den närmsta framtiden. Jag använde en av mina lekar som heter Pagan Tarot.Det första kortet blev Hjulet. På kortet sitter en kvinna tankfullt och iakttar en dataskärm med ett cirkeldiagram. För mig handlar det om att objektivt iakttaga en situation, ta ett steg tillbaka. I objektiviteten ligger kontrollen och styrkan i det här kortet, att vara sin egen lyckas smed och se vad som behöver göras. Man har också nått en etapp, kan pusta ut, glädja sig och samla kraft inför nästa.

Det andra kortet blev Bägarnas elementarväsen. I kortet ses ett kvinnligt väsen simmandes nära botten, och det ser ut som att hon just tagit sig ut genom en liten marköppning och stiger mot ytan. Här handlar det om något nyinitierat, känslor som utvecklas genom nya situationer och utmaningar, kanske relationer. Här finns möjlighet till känslomässig mognad och utveckling.

Det tredje kortet blev Styrkan. Till skillnad mot Waite-leken är kvinnan på det här kortet ingen bemästrare av djuren, utan sitter lugnt och fridfullt omgiven av dem. Styrkan i det här kortet talar mer om respekt och tolerans och att mångfald berikar. Kanske handlar det också om styrkan i att vara många, eller be om andras råd eller hjälp när det känns motigt.